Parenteel van Teunis (Theunis) Teunis (Theunissen)

Parenteel van Teunis (Theunis) Teunis (Theunissen)

1 Teunis (Theunis) Teunis (Theunissen). Teunis is overleden vóór 1755 in Oudega.

Teunis trouwde op 11-04-1717 in Oudega met Trijntje Jelkes. Trijntje is overleden.

Kinderen van Teunis en Trijntje:

1 Jan Theunis [1.1]. Hij is gedoopt op 23-01-1719 in Oudega. Jan is overleden.

2 Grietje Theunis [1.2]. Zij is gedoopt op 18-02-1720 in Oudega. Grietje is overleden.

3 Geeske Theunis [1.3]. Zij is gedoopt op 22-11-1722 in Oudega. Geeske is overleden.

4 Jelkes Theunis, geboren omstreeks 1725 in Oudega. Volgt 1.4.

1.4 Jelkes Theunis is geboren omstreeks 1725 in Oudega, zoon van Teunis (Theunis) Teunis (Theunissen) (zie 1) en Trijntje Jelkes. Jelkes is overleden in 1788 in Oudega, ongeveer 63 jaar oud.

Jelkes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-05-1749 in Oudega met Limke Jans, 19 of 20 jaar oud. Limke is geboren in 1729, dochter van Jan Berends en Fintje Jelkes. Limke is overleden in 1791, 61 of 62 jaar oud.

Kinderen van Jelkes en Limke:

1 Jan Jelkes De Heer, gedoopt op 06-06-1756 in Oudega. Volgt 1.4.1.

2 Trijntje De Heer [1.4.2]. Zij is gedoopt op 06-06-1756 in Oudega. Trijntje is overleden.

3 Jelke (Jelle) Jelkes De Heer [1.4.3]. Hij is gedoopt op 19-03-1758 in Oudega. Jelke is overleden op 13-06-1816 in Oudega, 58 jaar oud.

Jelke bleef ongehuwd.

4 Fintje Jelkes De Heer, gedoopt op 27-04-1760 in Oudega. Volgt 1.4.4.

1.4.1 Jan Jelkes De Heer, zoon van Jelkes Theunis (zie 1.4) en Limke Jans. Hij is gedoopt op 06-06-1756 in Oudega. Jan is overleden.

Jan trouwde, 17 jaar oud, op 03-04-1774 in Oudega met Wytske Wytzes, ongeveer 24 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1750. Wytske is overleden.

Kinderen van Jan en Wytske:

1 Jelke Jans De Heer, geboren in 1773 in Wartena. Volgt 1.4.1.1.
2 Lemke Jans De Heer, geboren op 27-10-1783 in Grou. Volgt 1.4.1.2.

1.4.1.1 Jelke Jans De Heer is geboren in 1773 in Wartena, zoon van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1) en Wytske Wytzes. Jelke is overleden op 09-06-1852 in Grou, 78 of 79 jaar oud.

Jelke trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 28-11-1802 in Wartena met Hiske Binnerts Kleinhuis, 24 jaar oud. Hiske is geboren op 16-01-1778 in Boornbergum, dochter van Binnert Holstes Kleinhuis en Tetje Seibren Cornelis. Zij is gedoopt op 01-03-1778 in Garijp. Hiske is overleden op 27-09-1826 in Warga, 48 jaar oud.

Kinderen van Jelke en Hiske:

1 Tettje Jelkes DE Heer, geboren in 1802 in Wartena. Volgt 1.4.1.1.1.
2 Jan Jelkes De Heer, geboren op 12-05-1806 in Wartena. Volgt 1.4.1.1.2.
3 Wietske Jelkes DE Heer, geboren op 28-06-1808 in Wartena. Volgt 1.4.1.1.3.
4 Jelle Jelkes DE Heer, geboren in 1809 in Grou. Volgt 1.4.1.1.4.
5 Bauke Jelkes DE Heer, geboren op 26-04-1815 in Grou. Volgt 1.4.1.1.5.
6 Gaaytske (Gijske / Geeske) DE Heer, geboren op 05-04-1818 in Grou. Volgt 1.4.1.1.6.

1.4.1.1.1 Tettje Jelkes DE Heer is geboren in 1802 in Wartena, dochter van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1) en Hiske Binnerts Kleinhuis. Tettje is overleden op 29-11-1872 in Idaarderadeel, 69 of 70 jaar oud.

Tettje trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 15-06-1839 in Grou met Jelle Roelofs Van Der Berg, 40 of 41 jaar oud. Jelle is geboren in 1798 in Boornbergum, zoon van Roelof Alles Van Der Berg en Baukjen Wierds. Jelle is overleden op 22-11-1860 in Idaardearadeel, 61 of 62 jaar oud.

Kind van Tettje en Jelle:

1 Roel Jelles Van Der Berg, geboren op 01-07-1841 in Idaardearadeel. Volgt 1.4.1.1.1.1.

1.4.1.1.1.1 Roel Jelles Van Der Berg is geboren op 01-07-1841 in Idaardearadeel, dochter van Jelle Roelofs Van Der Berg en Tettje Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.1). Roel is overleden.

Roel trouwde, 25 jaar oud, op 14-06-1867 in Idaardearadeel met Tjitske Van Stralen, 26 jaar oud. Zie 1.4.1.1.6.1 voor persoonsgegevens van Tjitske.

Kinderen van Roel uit onbekende relatie:

1 Jelle Van der Berg [1.4.1.1.1.1.1], geboren op 17-06-1868 in Idaardearadeel. Jelle is overleden op 05-01-1871 in Idaardearadeel, 2 jaar oud.

2 Geiske Van der Berg [1.4.1.1.1.1.2], geboren op 20-06-1871 in Idaardearadeel. Geiske is overleden op 17-03-1893 in Idaardearadeel, 21 jaar oud.

Geiske bleef ongehuwd.

3 Jelle van Der Berg [1.4.1.1.1.1.3], geboren op 07-05-1873 in Idaardearadeel. Jelle is overleden.

4 Atze Van der Berg, geboren op 20-06-1875 in Idaarderadeel. Volgt 1.4.1.1.1.1.4.

5 Hiske Van der Berg [1.4.1.1.1.1.5], geboren op 28-05-1881 in Idaardearadeel. Hiske is overleden op 08-07-1881 in Idaardearadeel, 1 maand oud.

6 Hiske Van der Berg [1.4.1.1.1.1.6], geboren op 12-07-1885 in Idaardearadeel. Hiske is overleden.

1.4.1.1.1.1.4 Atze Van der Berg is geboren op 20-06-1875 in Idaarderadeel, zoon van Roel Jelles Van Der Berg (zie 1.4.1.1.1.1). Atze is overleden op 08-05-1942 in Idaardearadeel, 66 jaar oud.

Atze trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1901 in Idaardearadeel met Antje DE Heer, 27 jaar oud. Zie 1.4.1.1.2.5.1 voor persoonsgegevens van Antje.

1.4.1.1.2 Jan Jelkes De Heer is geboren op 12-05-1806 in Wartena, zoon van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1) en Hiske Binnerts Kleinhuis. Jan is overleden op 21-07-1872 in Idaardearadeel, 66 jaar oud.

Jan trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1833 in Idaarderadeel met Sytske Abes De Boer, 26 jaar oud. Sytske is geboren op 01-01-1807 in Grou, dochter van Abe Aukes De Boer en Jeltje Sjoerds. Sytske is overleden op 13-11-1864 in Grou, 57 jaar oud.

Kinderen van Jan en Sytske:

1 Jelke Jans De Heer, geboren op 30-04-1834 in Grou. Volgt 1.4.1.1.2.1.
2 Abe Jans DE Heer, geboren op 27-01-1836 in Idaarderadeel. Volgt 1.4.1.1.2.2.
3 Hiske De Heer, geboren op 05-04-1838 in Wartena. Volgt 1.4.1.1.2.3.

4 Jeltje De Heer [1.4.1.1.2.4], geboren op 06-07-1840 in Opsterland. Jeltje is overleden op 05-02-1851 in Grou, 10 jaar oud.

5 Jelle DE Heer, geboren op 28-05-1843 in Baarderadeel. Volgt 1.4.1.1.2.5.
6 Hendrikje Jans De Heer, geboren op 17-12-1845 in Idaarderadeel. Volgt 1.4.1.1.2.6.

1.4.1.1.2.1 Jelke Jans De Heer is geboren op 30-04-1834 in Grou, zoon van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1.1.2) en Sytske Abes De Boer. Jelke is overleden op 27-06-1918 in Grou, 84 jaar oud.

Jelke trouwde, 26 jaar oud, op 21-11-1860 in Idaarderadeel met Willemke Pieters Wijma, 28 jaar oud. Willemke is geboren op 13-02-1832 in Kollum, dochter van Pieter Rykeles Wijma en Baukje Lubbes Sybma. Willemke is overleden op 12-03-1920, 88 jaar oud.

Kinderen van Jelke en Willemke:

1 Jan Jelkes De Heer, geboren op 30-09-1861 in St Jacobiparochie. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.
2 Pieter DE Heer, geboren op 06-02-1863 in Grou. Volgt 1.4.1.1.2.1.2.
3 Jeltje De Heer, geboren op 17-07-1867 in Idaardearadeel. Volgt 1.4.1.1.2.1.3.
4 Boukje DE Heer, geboren op 02-07-1870 in Grou. Volgt 1.4.1.1.2.1.4.

1.4.1.1.2.1.1 Jan Jelkes De Heer is geboren op 30-09-1861 in St Jacobiparochie, zoon van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1.2.1) en Willemke Pieters Wijma. Jan is overleden op 03-04-1950 in Grou, 88 jaar oud.

Jan trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1889 in Smallingerland met Janna Willems (Johanna) Adema, 23 jaar oud. Janna is geboren op 27-01-1866 in Oudega, dochter van Willem Jans Adema en Dieuwke Pieters Tjepkema. Janna is overleden op 26-06-1957 in Grou, 91 jaar oud.

Kinderen van Jan en Janna:

1 Dieuwke DE Heer, geboren op 07-09-1890 in Nes. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.1.
2 Willemke De Heer, geboren op 08-11-1896 in Grou. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.2.

1.4.1.1.2.1.1.1 Dieuwke DE Heer is geboren op 07-09-1890 in Nes, dochter van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1.1.2.1.1) en Janna Willems (Johanna) Adema. Dieuwke is overleden op 04-08-1965 in Leeuwarden, 74 jaar oud.

Dieuwke trouwde, 20 jaar oud, op 29-10-1910 in Grouw met Johannes Kuipers, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 07-01-1889 in Akkrum. Johannes is overleden op 17-05-1964 in Grouw, 75 jaar oud.

Kinderen van Dieuwke en Johannes:

1 ??? Privacy Internet Kuipers [1.4.1.1.2.1.1.1.1].
2 Kornelis Kuipers, geboren op 29-12-1912 in Akkrum. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.1.2.
3 Pytsje /Pietje Kuipers, geboren op 29-03-1917 in Grouw. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.1.3.
4 Jan Kuipers, geboren op 21-11-1921 in Grouw. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.1.4.

1.4.1.1.2.1.1.1.2 Kornelis Kuipers is geboren op 29-12-1912 in Akkrum, zoon van Johannes Kuipers en Dieuwke DE Heer (zie 1.4.1.1.2.1.1.1). Kornelis is overleden op 01-02-1996 in Sneek, 83 jaar oud.

Kornelis begon een relatie met Janke Lageveen. Janke is geboren in 1911. Janke is overleden in 2001, 89 of 90 jaar oud.

Kind van Kornelis en Janke:

1 Johannes Kuipers [1.4.1.1.2.1.1.1.2.1], geboren op 08-05-1936 in Grouw. Johannes is overleden op 13-10-1944 in Grouw, 8 jaar oud.

1.4.1.1.2.1.1.1.3 Pytsje /Pietje Kuipers is geboren op 29-03-1917 in Grouw, dochter van Johannes Kuipers en Dieuwke DE Heer (zie 1.4.1.1.2.1.1.1). Pytsje is overleden op 10-03-1978 in Grouw, 60 jaar oud.

Pytsje trouwde, 27 jaar oud, op 29-01-1945 in Grouw met Hendrik Hendriks, 27 of 28 jaar oud. Hendrik is geboren in 1917. Hendrik is overleden op 14-03-2001 in Leeuwarden, 83 of 84 jaar oud.

Kind van Pytsje en Hendrik:

1 Tiede Hendriks [1.4.1.1.2.1.1.1.3.1], geboren in 1946. Tiede is overleden in 2005, 58 of 59 jaar oud.

1.4.1.1.2.1.1.1.4 Jan Kuipers is geboren op 21-11-1921 in Grouw, zoon van Johannes Kuipers en Dieuwke DE Heer (zie 1.4.1.1.2.1.1.1). Jan is overleden op 25-04-2003 in Leeuwarden, 81 jaar oud.

Jan trouwde, 23 jaar oud, op 18-01-1945 in Grouw met Hendrikje Westerhof, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 05-01-1923 in Appelscha. Hendrikje is overleden op 27-06-2007 in Leeuwarden, 84 jaar oud.

1.4.1.1.2.1.1.2 Willemke De Heer is geboren op 08-11-1896 in Grou, dochter van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1.1.2.1.1) en Janna Willems (Johanna) Adema. Willemke is overleden op 08-05-1975 in Balk, 78 jaar oud.

Willemke trouwde, 22 jaar oud, op 13-09-1919 in Idaardearadeel met Siebe Terband, 23 jaar oud. Siebe is geboren op 09-04-1896 in Sneek, zoon van Hettes Job Terband en Anje Keuning. Siebe is overleden op 13-12-1992 in Uden, 96 jaar oud.

Kinderen van Willemke en Siebe:

1 Hette Terband [1.4.1.1.2.1.1.2.1], geboren op 27-03-1923 in Rotterdam. Hette is overleden op 29-06-2004 in Uden, 81 jaar oud.

2 Johanna Terband, geboren op 07-06-1928 in Rotterdam. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.2.2.

1.4.1.1.2.1.1.2.2 Johanna Terband is geboren op 07-06-1928 in Rotterdam, dochter van Siebe Terband en Willemke De Heer (zie 1.4.1.1.2.1.1.2). Johanna is overleden op 25-07-1986 in Zuidhorn, 58 jaar oud.

Johanna trouwde, 18 jaar oud, op 19-07-1946 in Willemstad, Curacao met Peter Post, 25 jaar oud. Peter is geboren op 22-09-1920 in Rotterdam, zoon van Peter Post en Gerritje Luesink. Peter is overleden op 28-04-2012 in Leeuwarden, 91 jaar oud.

Kind van Johanna en Peter:

1 Peter Post, geboren op 12-04-1954 in Den Haag. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.

1.4.1.1.2.1.1.2.2.1 Peter Post is geboren op 12-04-1954 in Den Haag, zoon van Peter Post en Johanna Terband (zie 1.4.1.1.2.1.1.2.2). Peter trouwde, 26 jaar oud, op 03-04-1981 in Rotterdam met Cornelia Theodora Bruens, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-06-1954 in Rotterdam, dochter van Francois Marie Bruens en Isabella Josephina Eduarda Leenders.

Kinderen van Peter en Cornelia:

1 Arthur Maarten Post, geboren op 16-04-1983 in Harlingen. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.1.
2 Maurits Sjoerd Post, geboren op 07-03-1986 in Harlingen. Volgt 1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.2.

1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.1 Arthur Maarten Post is geboren op 16-04-1983 in Harlingen, zoon van Peter Post (zie 1.4.1.1.2.1.1.2.2.1) en Cornelia Theodora Bruens. Hij is gedoopt op 11-12-1983 in Franeker. Arthur:

(1) ging samenwonen, 24 of 25 jaar oud, in 2008 met Laura Niesen, 29 of 30 jaar oud. Het samenwonen werd beëindigd op 01-06-2015 in Weesp. Laura is geboren op 07-07-1978 in Naarden.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 08-06-2017 in Weesp met Rachel Duin, 44 jaar oud. Rachel is geboren op 20-10-1972.

Kinderen van Arthur en Laura:

1 Feline Julia Post [1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.1.1], geboren op 27-02-2010 in Amsterdam.
2 Vivian Aimée Post [1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.1.2], geboren op 23-04-2012 in Amsterdam.

1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.2 Maurits Sjoerd Post is geboren op 07-03-1986 in Harlingen, zoon van Peter Post (zie 1.4.1.1.2.1.1.2.2.1) en Cornelia Theodora Bruens. Hij is gedoopt op 30-11-1986 in Franeker. Maurits ging samenwonen, 25 of 26 jaar oud, in 2012 met Marissa Helena Florentina Haagsma, 23 of 24 jaar oud. Marissa is geboren op 22-09-1988 in Albano Laziane.

Kinderen van Maurits en Marissa:

1 Boris Post [1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.2.1], geboren op 23-05-2014 in Groningen.
2 Winston Philip Post [1.4.1.1.2.1.1.2.2.1.2.2], geboren op 08-10-2017 in Groningen.

1.4.1.1.2.1.2 Pieter DE Heer is geboren op 06-02-1863 in Grou, zoon van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1.2.1) en Willemke Pieters Wijma. Pieter is overleden.

Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1891 in Idaardearadeel met Ninke Ypes Bouma, 22 jaar oud. Ninke is geboren op 11-03-1869 in Akkrum, dochter van Ype Jans Bouma en Trijntje Klazes Sytsma. Ninke is overleden.

Kinderen van Pieter en Ninke:

1 Trijntje DE Heer, geboren op 14-06-1895 in Akkrum. Volgt 1.4.1.1.2.1.2.1.

2 Jelke DE Heer [1.4.1.1.2.1.2.2], geboren op 07-12-1901 in Uitingeradeel. Jelke is overleden op 22-01-1903 in Uitingeradeel, 1 jaar oud.

1.4.1.1.2.1.2.1 Trijntje DE Heer is geboren op 14-06-1895 in Akkrum, dochter van Pieter DE Heer (zie 1.4.1.1.2.1.2) en Ninke Ypes Bouma. Trijntje is overleden.

Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1919 in Idaarderadeel met Jelle Wigles De Visser, 29 jaar oud. Jelle is geboren op 08-02-1890 in Idaarderaal. Jelle is overleden.

1.4.1.1.2.1.3 Jeltje De Heer is geboren op 17-07-1867 in Idaardearadeel, dochter van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1.2.1) en Willemke Pieters Wijma. Jeltje is overleden op 05-10-1942 in Idaarderadeel, 75 jaar oud.

Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op 20-02-1892 in Idaardearadeel met Taeke Bijlsma, 41 jaar oud. Taeke is geboren op 25-06-1850 in Grou, zoon van Anne Takes Bijlsma en Elisabeth Hendriks Jonker. Taeke is overleden vóór 1942 in Grou, ten hoogste 92 jaar oud.

Taeke is weduwnaar van Gepke Willems Van Houten (geb. ±1859), met wie hij trouwde op 17-05-1882 in Boornbergum.

Kinderen van Jeltje en Taeke:

1 Willemke Andries Bijlsma [1.4.1.1.2.1.3.1]. Zij is gedoopt op 18-10-1892. Willemke is overleden.

2 Jelke Bijlsma [1.4.1.1.2.1.3.2], geboren op 12-06-1899. Jelke is overleden.

3 Hendrikje Bijlsma [1.4.1.1.2.1.3.3], geboren op 31-01-1902. Hendrikje is overleden.

4 Boukje Bijlsma [1.4.1.1.2.1.3.4], geboren op 18-01-1904. Boukje is overleden vóór 1905, ten hoogste 1 jaar oud.

5 Boukje Bijlsma [1.4.1.1.2.1.3.5], geboren op 08-04-1905. Boukje is overleden.

6 Limkje Bijlsma [1.4.1.1.2.1.3.6], geboren op 07-02-1907. Limkje is overleden.

1.4.1.1.2.1.4 Boukje DE Heer is geboren op 02-07-1870 in Grou, dochter van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1.2.1) en Willemke Pieters Wijma. Boukje is overleden.

Boukje trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1898 met Rinze Rimmerts Van Der Kooi, 33 jaar oud. Rinze is geboren op 10-02-1865 in Uteringadeel, zoon van Rimmert Jilles Van Der Kooi en Pietje Freerks Waringa. Rinze is overleden op 07-02-1942 in Grou, 76 jaar oud.

Kind van Boukje en Rinze:

1 Van Der Kooy [1.4.1.1.2.1.4.1], levenloos geboren kind, geboren op 09-09-1900.

1.4.1.1.2.2 Abe Jans DE Heer is geboren op 27-01-1836 in Idaarderadeel, zoon van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1.1.2) en Sytske Abes De Boer. Abe is overleden op 01-12-1920 in Grou, 84 jaar oud.

Abe:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1860 in Idaardearadeel met Akke Jans De Boer, 28 of 29 jaar oud. Akke is geboren in 1831 in Irnsum, dochter van Jan Harmens De Boer en Klaaske Joukes Tuinstra. Akke is overleden op 27-04-1862 in Rauwerderhem, 30 of 31 jaar oud.

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1863 in Barradeel met Antje Teunis Bloemsma, 23 jaar oud. Antje is geboren op 31-05-1839 in Westdongeradeel, dochter van Teunis Egberts Bloemsma en Symke Doedes Folkertsma. Antje is overleden op 21-05-1916 in Leeuwarden, 76 jaar oud.

Kinderen van Abe en Akke:

1 Jan Abes DE Heer [1.4.1.1.2.2.1], geboren op 06-05-1861 in Utingeradeel. Jan is overleden op 31-05-1861 in Grouw, 25 dagen oud.

2 Klaaske DE Heer [1.4.1.1.2.2.2], geboren op 17-04-1862 in Rauwerderhem. Klaaske is overleden op 12-05-1862 in Rauwerderhem, 25 dagen oud.

Kinderen van Abe en Antje:

3 Sytske DE Heer [1.4.1.1.2.2.3], geboren op 26-05-1864 in Idaarderadeel. Sytske is overleden vóór 1867, ten hoogste 3 jaar oud.

4 Theunis DE Heer, geboren op 16-07-1865 in Idaarderadeel. Volgt 1.4.1.1.2.2.4.
5 Sytske Abes DE Heer, geboren op 04-05-1867 in Irnsum. Volgt 1.4.1.1.2.2.5.
6 Siemkje DE Heer, geboren op 19-09-1868 in Weidum. Volgt 1.4.1.1.2.2.6.

7 Jan DE Heer [1.4.1.1.2.2.7], geboren op 19-11-1870 in Grou. Jan is overleden.

8 Aukje DE Heer, geboren op 23-05-1873 in Irnsum. Volgt 1.4.1.1.2.2.8.

9 Jelke DE Heer [1.4.1.1.2.2.9], geboren op 16-02-1875 in Leek. Jelke is overleden op 04-03-1878 in Irnsum, 3 jaar oud.

10 Egbert DE Heer [1.4.1.1.2.2.10], geboren op 27-04-1877 in Rauwerderhem. Egbert is overleden.

1.4.1.1.2.2.4 Theunis DE Heer is geboren op 16-07-1865 in Idaarderadeel, zoon van Abe Jans DE Heer (zie 1.4.1.1.2.2) en Antje Teunis Bloemsma. Theunis is overleden.

Theunis trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1889 in Grou met Intje Bokma, 23 jaar oud. Intje is geboren op 01-06-1865 in IJsbrechtum, dochter van Pieter Bokma en Pietje Sakes Bokma. Intje is overleden.

Kind van Theunis en Intje:

1 Antje Pietje DE Heer [1.4.1.1.2.2.4.1], geboren op 21-05-1893 in Sneek. Antje is overleden.

1.4.1.1.2.2.5 Sytske Abes DE Heer is geboren op 04-05-1867 in Irnsum, dochter van Abe Jans DE Heer (zie 1.4.1.1.2.2) en Antje Teunis Bloemsma. Sytske is overleden op 06-05-1919 in Grou, 52 jaar oud.

Sytske trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1891 in Idaarderadeel met Wybe Feenstra, 25 jaar oud. Wybe is geboren op 19-03-1866 in Wartena. Wybe is overleden op 05-10-1922, 56 jaar oud.

Kinderen van Sytske en Wybe:

1 Otte Feenstra [1.4.1.1.2.2.5.1], geboren op 06-02-1889 in Idaardearadeel. Otte is overleden.

2 Abe Feenstra [1.4.1.1.2.2.5.2], geboren op 19-08-1892 in Idaardearadeel. Abe is overleden vóór 1896, ten hoogste 4 jaar oud.

3 Hinke Feenstra [1.4.1.1.2.2.5.3], geboren op 15-04-1894 in Idaardearadeel. Hinke is overleden op 04-01-1922 in Idaardearadeel, 27 jaar oud.

4 Abe Feenstra [1.4.1.1.2.2.5.4], geboren op 20-02-1896 in Grou. Abe is overleden op 22-02-1998 in Littenseradeel, 102 jaar oud.

5 Theunis Feenstra [1.4.1.1.2.2.5.5], geboren op 05-12-1902 in Idaardearadeel. Theunis is overleden.

1.4.1.1.2.2.6 Siemkje DE Heer is geboren op 19-09-1868 in Weidum, dochter van Abe Jans DE Heer (zie 1.4.1.1.2.2) en Antje Teunis Bloemsma. Siemkje is overleden in 1951 in Grou, 82 of 83 jaar oud.

Siemkje trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1895 in Idaarderadeel met Pier Watzes Van Der Zee, 18 jaar oud. Pier is geboren op 13-05-1877 in Bolsward. Pier is overleden in 1931 in Grou, 53 of 54 jaar oud.

Kinderen van Siemkje en Pier:

1 Abe Van Der Zee [1.4.1.1.2.2.6.1], geboren op 07-08-1896 in Utingeradeel. Abe is overleden op 18-10-1896 in Utingeradeel, 2 maanden oud.

2 Abe Van Der Zee, geboren op 18-09-1897 in Utingeradeel. Volgt 1.4.1.1.2.2.6.2.

3 Romkje Van Der Zee [1.4.1.1.2.2.6.3], geboren op 20-07-1899 in Utingeradeel. Romkje is overleden.

4 Antje Van Der Zee, geboren op 10-06-1901 in Idaarderadeel. Volgt 1.4.1.1.2.2.6.4.

1.4.1.1.2.2.6.2 Abe Van Der Zee is geboren op 18-09-1897 in Utingeradeel, zoon van Pier Watzes Van Der Zee en Siemkje DE Heer (zie 1.4.1.1.2.2.6). Abe is overleden.

Abe trouwde, 24 jaar oud, op 10-11-1921 in Idaarderadeel met Trijntje Visser, 26 of 27 jaar oud. Trijntje is geboren in 1894 in Akkrum. Trijntje is overleden.

1.4.1.1.2.2.6.4 Antje Van Der Zee is geboren op 10-06-1901 in Idaarderadeel, dochter van Pier Watzes Van Der Zee en Siemkje DE Heer (zie 1.4.1.1.2.2.6). Antje is overleden.

Antje trouwde, 20 jaar oud, op 11-05-1922 in Idaarderadeel met Fokke Van De Meulen, 25 of 26 jaar oud. Fokke is geboren in 1896 in Langezwaag. Fokke is overleden.

1.4.1.1.2.2.8 Aukje DE Heer is geboren op 23-05-1873 in Irnsum, dochter van Abe Jans DE Heer (zie 1.4.1.1.2.2) en Antje Teunis Bloemsma. Aukje is overleden op 11-07-1966 in Grouw, 93 jaar oud.

Aukje trouwde, 23 jaar oud, op 30-05-1896 in Idaarderadeel met Jelle De Jong, 24 jaar oud. Jelle is geboren op 21-02-1872 in Grou. Jelle is overleden op 21-11-1954 in Grou, 82 jaar oud.

Kinderen van Aukje en Jelle:

1 Antje De Jong [1.4.1.1.2.2.8.1], geboren op 19-10-1896 in Idaardearadeel. Antje is overleden.

2 Joukje De Jong [1.4.1.1.2.2.8.2], geboren op 10-10-1898 in Idaardearadeel. Joukje is overleden op 03-05-1921 in Leeuwarden, 22 jaar oud.

3 Tjeerd Jan De Jong [1.4.1.1.2.2.8.3], geboren op 20-04-1901 in Idaardearadeel. Tjeerd is overleden.

4 N.N. De Jong [1.4.1.1.2.2.8.4], geboren op 13-12-1912 in Idaarderadeel.

1.4.1.1.2.3 Hiske De Heer is geboren op 05-04-1838 in Wartena, dochter van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1.1.2) en Sytske Abes De Boer. Hiske is overleden op 12-03-1910 in Oudwoude, 71 jaar oud.

Hiske trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1868 in Idaarderadeel met Auke Jans Sieb(i)enga, 31 jaar oud. Auke is geboren op 01-03-1837 in Oudega, zoon van Jan Siebes Siebinga en Taapke Edema. Auke is overleden op 11-09-1881 in Tietjerkstradeel, 44 jaar oud.

Kinderen van Hiske en Auke:

1 Taabke Aukes Siebenga, geboren op 20-02-1869 in Suameer. Volgt 1.4.1.1.2.3.1.

2 Jan Aukes Siebenga [1.4.1.1.2.3.2], geboren op 13-03-1873. Jan is overleden.

3 Sytske Aukes Siebenga [1.4.1.1.2.3.3], geboren op 26-08-1877 in Tietjerkstradeel. Sytske is overleden op 12-04-1917 in Tietjerkstradeel, 39 jaar oud.

Sytske bleef ongehuwd.

1.4.1.1.2.3.1 Taabke Aukes Siebenga is geboren op 20-02-1869 in Suameer, dochter van Auke Jans Sieb(i)enga en Hiske De Heer (zie 1.4.1.1.2.3). Taabke is overleden op 22-01-1917 in Tietjerkstradeel, 47 jaar oud.

Taabke trouwde, 46 jaar oud, op 26-08-1915 in Tietjerkstradeel met Wytze Sytzes Reitsma, 47 jaar oud. Wytze is geboren op 31-01-1868 in Rijperkerk. Wytze is overleden op 26-08-1915, 47 jaar oud.

1.4.1.1.2.5 Jelle DE Heer is geboren op 28-05-1843 in Baarderadeel, zoon van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1.1.2) en Sytske Abes De Boer. Jelle is overleden op 11-01-1926 in Grou, 82 jaar oud.

Jelle trouwde, 29 jaar oud, op 13-11-1872 in Idaardearadeel met Hendrikjen Jans Veenstra, 27 jaar oud. Hendrikjen is geboren op 15-06-1845 in Oudega, dochter van Jan Veenstra en Antje Sjirks Bouma. Hendrikjen is overleden op 20-10-1938 in Grou, 93 jaar oud.

Kinderen van Jelle en Hendrikjen:

1 Antje DE Heer, geboren op 08-08-1873 in Idaardearadeel. Volgt 1.4.1.1.2.5.1.

2 Jan DE Heer [1.4.1.1.2.5.2], geboren op 24-03-1877 in Grou. Jan is overleden op 28-02-1886 in Grou, 8 jaar oud.

3 Jantje DE Heer, geboren op 12-04-1887 in Grou. Volgt 1.4.1.1.2.5.3.

1.4.1.1.2.5.1 Antje DE Heer is geboren op 08-08-1873 in Idaardearadeel, dochter van Jelle DE Heer (zie 1.4.1.1.2.5) en Hendrikjen Jans Veenstra. Antje is overleden op 07-10-1955 in Grou, 82 jaar oud.

Antje trouwde, 27 jaar oud, op 05-06-1901 in Idaardearadeel met Atze Van der Berg, 25 jaar oud. Zie 1.4.1.1.1.1.4 voor persoonsgegevens van Atze.

1.4.1.1.2.5.3 Jantje DE Heer is geboren op 12-04-1887 in Grou, dochter van Jelle DE Heer (zie 1.4.1.1.2.5) en Hendrikjen Jans Veenstra. Jantje is overleden op 05-01-1962 in Grou, 74 jaar oud.

Jantje trouwde, 30 jaar oud, op 07-06-1917 in Grou met Sjoerd IJsselstein, 44 jaar oud. Sjoerd is geboren op 01-06-1873 in Wartena. Sjoerd is overleden op 12-03-1927 in Grou, 53 jaar oud.

Kinderen van Jantje en Sjoerd:

1 Grietje IJsselstein [1.4.1.1.2.5.3.1]. Grietje is overleden.

2 Hendrikje IJsselstein [1.4.1.1.2.5.3.2], geboren omstreeks 1918 in Grou. Hendrikje is overleden op 25-02-1995 in Grou, ongeveer 77 jaar oud.

1.4.1.1.2.6 Hendrikje Jans De Heer is geboren op 17-12-1845 in Idaarderadeel, dochter van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1.1.2) en Sytske Abes De Boer. Hendrikje is overleden op 29-03-1932 in Idaarderadeel, 86 jaar oud.

Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1867 in Idaarderadeel met Willem Geerts Spoelstra, 25 jaar oud. Willem is geboren op 24-10-1841 in Haskerland. Willem is overleden op 24-11-1914 in Utingeradeel, 73 jaar oud.

Kinderen van Hendrikje en Willem:

1 Tryntje Spoelstra [1.4.1.1.2.6.1], geboren op 05-01-1868 in Idaardearadeel. Tryntje is overleden.

2 Sytske Spoelstra [1.4.1.1.2.6.2], geboren op 12-06-1869. Sytske is overleden.

3 Geert Spoelstra [1.4.1.1.2.6.3], geboren op 17-06-1872 in Idaardearadeel. Geert is overleden.

4 Hiske Spoelstra [1.4.1.1.2.6.4], geboren op 23-11-1874 in Utingeradeel. Hiske is overleden.

5 Jan Spoelstra [1.4.1.1.2.6.5], geboren op 29-01-1881 in Utingeradeel. Jan is overleden.

1.4.1.1.3 Wietske Jelkes DE Heer is geboren op 28-06-1808 in Wartena, dochter van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1) en Hiske Binnerts Kleinhuis. Wietske is overleden op 16-04-1860 in Grou, 51 jaar oud.

Wietske trouwde, 22 jaar oud, op 26-05-1831 in Grou met Sytze Reins Jonker, 26 jaar oud. Sytze is geboren op 01-05-1805 in Wartena, zoon van Rein Tjerks Jonker en Feykjen Durks. Hij is gedoopt op 19-05-1805 in Wartena. Sytze is overleden op 21-07-1860, 55 jaar oud.

Kinderen van Wietske en Sytze:

1 Rein Jonker, geboren op 08-04-1832 in Wartena. Volgt 1.4.1.1.3.1.
2 Jelke Jonker, geboren op 07-01-1834 in Idaardearadeel. Volgt 1.4.1.1.3.2.

3 Tjerkje Jonker [1.4.1.1.3.3], geboren op 22-10-1835 in Idaardearadeel. Tjerkje is overleden op 31-05-1851 in Wartena, 15 jaar oud.

4 Jan Sytzes Jonker, geboren op 22-04-1838 in Idaardearadeel. Volgt 1.4.1.1.3.4.
5 Hidde Jonker, geboren op 09-09-1840 in Idaardearadeel. Volgt 1.4.1.1.3.5.
6 Arjen Jonker, geboren op 02-01-1844 in Idaardearadeel. Volgt 1.4.1.1.3.6.

7 Tjerk Jonker [1.4.1.1.3.7], geboren op 13-06-1846 in Idaardearadeel. Tjerk is overleden op 29-05-1847 in Wartena, 11 maanden oud.

8 Tsjerk Sytzes Jonker, geboren op 08-05-1849 in Wartena. Volgt 1.4.1.1.3.8.

1.4.1.1.3.1 Rein Jonker is geboren op 08-04-1832 in Wartena, dochter van Sytze Reins Jonker en Wietske Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.3). Rein is overleden.

Rein trouwde, 28 jaar oud, op 21-03-1861 in Idaardearadeel met Jitske Jelle Palma, ongeveer 28 jaar oud. Jitske is geboren omstreeks 1833 in Wirdum. Jitske is overleden.

1.4.1.1.3.2 Jelke Jonker is geboren op 07-01-1834 in Idaardearadeel, zoon van Sytze Reins Jonker en Wietske Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.3). Jelke is overleden.

Jelke ging een geregistreerd partnerschap aan, 27 jaar oud, op 08-05-1861 in Idaardearadeel met Hinke Pieters Spoelstra, ongeveer 29 jaar oud. Hinke is geboren omstreeks 1832 in Warga. Hinke is overleden.

1.4.1.1.3.4 Jan Sytzes Jonker is geboren op 22-04-1838 in Idaardearadeel, zoon van Sytze Reins Jonker en Wietske Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.3). Jan is overleden op 16-04-1919 in Wirdum, 80 jaar oud.

Jan trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1864 in Idaardearadeel met Akke Fokkes De Jong, 22 jaar oud. Akke is geboren op 10-07-1841 in Warga. Akke is overleden op 02-08-1884 in Wirdum, 43 jaar oud.

1.4.1.1.3.5 Hidde Jonker is geboren op 09-09-1840 in Idaardearadeel, zoon van Sytze Reins Jonker en Wietske Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.3). Hidde is overleden.

Hidde trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1869 in Idaardearadeel met Renske Eeltjes Roorda, ongeveer 27 jaar oud. Renske is geboren omstreeks 1842 in Warga. Renske is overleden.

1.4.1.1.3.6 Arjen Jonker is geboren op 02-01-1844 in Idaardearadeel, zoon van Sytze Reins Jonker en Wietske Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.3). Arjen is overleden.

Arjen trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1870 in Idaardearadeel met Baukjen Johannes Van Der Meer, ongeveer 52 jaar oud. Baukjen is geboren omstreeks 1818 in Oudega. Baukjen is overleden.

1.4.1.1.3.8 Tsjerk Sytzes Jonker is geboren op 08-05-1849 in Wartena, zoon van Sytze Reins Jonker en Wietske Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.3). Tsjerk is overleden.

Tsjerk trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1877 in Idaardearadeel met Geeske Van Der Veen, ongeveer 20 jaar oud. Geeske is geboren omstreeks 1857 in Gorredijk. Geeske is overleden.

1.4.1.1.4 Jelle Jelkes DE Heer is geboren in 1809 in Grou, zoon van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1) en Hiske Binnerts Kleinhuis. Jelle is overleden op 06-01-1856 in Idaarderadeel, 46 of 47 jaar oud.

Jelle trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 26-12-1850 in Idaarderdeel met Tettje Hylkes Nassau, 42 jaar oud. Tettje is geboren op 29-01-1808 in Sneek. Tettje is overleden op 02-07-1880 in Grou, 72 jaar oud.

Tettje is weduwe van Hendrik Sikkes De Graaf (1811-1846), met wie zij trouwde op 25-11-1837 in Baarderadeel.

1.4.1.1.5 Bauke Jelkes DE Heer is geboren op 26-04-1815 in Grou, zoon van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1) en Hiske Binnerts Kleinhuis. Bauke is overleden op 25-12-1893 in Grou, 78 jaar oud.

Bauke:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 11-04-1839 in Idaarderadeel met Wytske Hylkes De Koe, 37 jaar oud. Wytske is geboren op 13-03-1802 in Woudsend, dochter van Hylke Martens De Koe en Sytske Egberts. Zij is gedoopt op 04-04-1802 in Woudsend. Wytske is overleden op 17-05-1844 in Idaarderadeel, 42 jaar oud.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 25-03-1845 in Grou met Aukje Pieters Ystra, ongeveer 20 jaar oud. Aukje is geboren omstreeks 1825 in Grou, dochter van Pieter Sytzes Ystra en Trijntje Johannes Greidanus. Aukje is overleden.

Kinderen van Bauke en Wytske:

1 Hiske Baukes DE Heer, geboren op 11-06-1839 in Wymbritseradeel. Volgt 1.4.1.1.5.1.
2 DE Heer [1.4.1.1.5.2], levenloos geboren zoon, geboren op 16-05-1844.

Kinderen van Bauke en Aukje:

3 Aafke DE Heer, geboren op 09-12-1845 in Grou. Volgt 1.4.1.1.5.3.
4 Jelke De Heer, geboren op 21-09-1849 in Grou. Volgt 1.4.1.1.5.4.

1.4.1.1.5.1 Hiske Baukes DE Heer is geboren op 11-06-1839 in Wymbritseradeel, dochter van Bauke Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.5) en Wytske Hylkes De Koe. Hiske is overleden op 01-08-1928 in Idaarderadeel, 89 jaar oud.

Hiske trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1869 in Idaarderadeel met Freek Hinnes De Jong, 30 jaar oud. Freek is geboren op 18-03-1839 in Idaarderadeel. Freek is overleden op 02-02-1931 in Idaarderadeel, 91 jaar oud.

Kinderen van Hiske en Freek:

1 Rigtje Freerks De Jong, geboren op 04-09-1869 in Idaardearadeel. Volgt 1.4.1.1.5.1.1.

2 Bouke Freerks De Jong [1.4.1.1.5.1.2], geboren op 18-06-1871 in Idaarderadeel. Bouke is overleden op 09-03-1874 in Idaarderadeel, 2 jaar oud.

3 Hinne Freerks De Jong, geboren op 01-01-1874 in Grouw. Volgt 1.4.1.1.5.1.3.

4 Bouke Freerks De Jong [1.4.1.1.5.1.4], geboren op 21-03-1877 in Idaarderadeel. Bouke is overleden op 01-01-1893 in Idaarderadeel, 15 jaar oud.

1.4.1.1.5.1.1 Rigtje Freerks De Jong is geboren op 04-09-1869 in Idaardearadeel, dochter van Freek Hinnes De Jong en Hiske Baukes DE Heer (zie 1.4.1.1.5.1). Rigtje is overleden.

Rigtje trouwde, 22 jaar oud, op 30-07-1892 in Idaardearadeel met Klaas Van Der Veen, 21 of 22 jaar oud. Klaas is geboren in 1870 in Grou. Klaas is overleden.

1.4.1.1.5.1.3 Hinne Freerks De Jong is geboren op 01-01-1874 in Grouw, zoon van Freek Hinnes De Jong en Hiske Baukes DE Heer (zie 1.4.1.1.5.1). Hinne is overleden.

Hinne:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1899 in Idaarderadeel met Hendrikje Harmens Krikke, 26 of 27 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1872 in Tjalleberd. Hendrikje is overleden.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op 16-10-1919 in Idaarderadeel met Trijntje Berkepas, 41 jaar oud. Trijntje is geboren op 09-03-1878 in Grou, dochter van Klaas Berkepas en Janke Van Der Spoel. Trijntje is overleden.

1.4.1.1.5.3 Aafke DE Heer is geboren op 09-12-1845 in Grou, dochter van Bauke Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.5) en Aukje Pieters Ystra. Aafke is overleden op 16-04-1881 in Arnhem, 35 jaar oud.

Aafke trouwde, 21 jaar oud, op 02-04-1867 in Grou met Pieter Rosier, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 12-09-1841 in Dokkum. Pieter is overleden op 29-04-1931 in Arnhem, 89 jaar oud.

Kinderen van Aafke en Pieter:

1 Thomas Rosier [1.4.1.1.5.3.1], geboren op 08-08-1867 in Dokkum. Thomas is overleden.

2 Aukje Rosier [1.4.1.1.5.3.2], geboren op 05-05-1870 in Dokkum. Aukje is overleden.

3 IJTje Rosier [1.4.1.1.5.3.3], geboren op 17-10-1872 in Dokkum. IJTje is overleden.

4 Trijntje Rosier [1.4.1.1.5.3.4], geboren op 18-07-1876 in Dokkum. Trijntje is overleden.

1.4.1.1.5.4 Jelke De Heer is geboren op 21-09-1849 in Grou, zoon van Bauke Jelkes DE Heer (zie 1.4.1.1.5) en Aukje Pieters Ystra. Jelke is overleden op 28-08-1920, 70 jaar oud.

Jelke trouwde, 21 jaar oud, op 01-12-1870 in Dokkum met Jantje Sikkema, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 03-09-1849 in Dokkum, dochter van Temme Louws Sikkema en Tjeerdtje Arends Zijlstra. Jantje is overleden.

Kinderen van Jelke en Jantje:

1 Maaike De Heer, geboren op 21-04-1871 in IJlst. Volgt 1.4.1.1.5.4.1.

2 Bauke De Heer [1.4.1.1.5.4.2], geboren op 11-06-1873 in Dokkum. Bauke is overleden op 06-10-1877 in Blankenheim, 4 jaar oud.

3 Temme De Heer, geboren op 22-07-1875 in Dokkum. Volgt 1.4.1.1.5.4.3.
4 Bauke De Heer, geboren op 13-02-1878 in Dokkum. Volgt 1.4.1.1.5.4.4.
5 Tjeerdina DE Heer, geboren omstreeks 1881 in Blankenheim. Volgt 1.4.1.1.5.4.5.

6 Aukje De Heer [1.4.1.1.5.4.6], geboren op 15-11-1882 in Kuinre. Aukje is overleden.

7 Samuel De Heer, geboren omstreeks 1884 in Blankenheim. Volgt 1.4.1.1.5.4.7.

8 Louw DE Heer [1.4.1.1.5.4.8], geboren op 09-05-1885 in Hemelumer Oldeferd. Louw is overleden op 02-12-1888 in Kuinre, 3 jaar oud.

9 Jantje DE Heer, geboren omstreeks 1892 in Kuinre. Volgt 1.4.1.1.5.4.9.

1.4.1.1.5.4.1 Maaike De Heer is geboren op 21-04-1871 in IJlst, dochter van Jelke De Heer (zie 1.4.1.1.5.4) en Jantje Sikkema. Maaike is overleden.

Maaike trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1894 in Amsterdam met Johan Andreas Krauss, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1869 in Amsterdam. Johan is overleden.

1.4.1.1.5.4.3 Temme De Heer is geboren op 22-07-1875 in Dokkum, zoon van Jelke De Heer (zie 1.4.1.1.5.4) en Jantje Sikkema. Temme is overleden.

Temme trouwde, 26 jaar oud, op 04-10-1901 in Dokkum met Jebbigje Bron, ongeveer 21 jaar oud. Jebbigje is geboren omstreeks 1880 in Weststellingwerf, dochter van Hendrik Bron en Margje Hof. Jebbigje is overleden.

1.4.1.1.5.4.4 Bauke De Heer is geboren op 13-02-1878 in Dokkum, zoon van Jelke De Heer (zie 1.4.1.1.5.4) en Jantje Sikkema. Bauke is overleden.

Bauke trouwde in Duitsland met Rosina Bauer. Rosina is geboren op 29-10-1878 in Hendelhammer Duitsland. Rosina is overleden op 14-02-1953 in Enschede, 74 jaar oud.

Kinderen van Bauke en Rosina:

1 Jelleke De Heer [1.4.1.1.5.4.4.1], geboren op 02-01-1901 in Gronau. Jelleke is overleden op 15-08-1918 in Uden, 17 jaar oud.

2 Karel Antoon De Heer, geboren op 21-02-1902 in Gronau. Volgt 1.4.1.1.5.4.4.2.
3 Samuel De Heer, geboren op 01-03-1906 in Gronau. Volgt 1.4.1.1.5.4.4.3.

4 Rosa Katharina De Heer [1.4.1.1.5.4.4.4], geboren op 17-10-1910 in Osnabruck. Rosa is overleden.

5 Bauke Cornelis De Heer [1.4.1.1.5.4.4.5], geboren op 04-02-1912 in Osnabruck. Bauke is overleden.

1.4.1.1.5.4.4.2 Karel Antoon De Heer is geboren op 21-02-1902 in Gronau, zoon van Bauke De Heer (zie 1.4.1.1.5.4.4) en Rosina Bauer. Karel is overleden.

Karel trouwde, 23 jaar oud, op 04-07-1925 in Enschede met Johanna Diekmann, 21 of 22 jaar oud. Johanna is geboren in 1903 in Schuttorf Duitsland. Johanna is overleden.

1.4.1.1.5.4.4.3 Samuel De Heer is geboren op 01-03-1906 in Gronau, zoon van Bauke De Heer (zie 1.4.1.1.5.4.4) en Rosina Bauer. Samuel is overleden.

Samuel trouwde, 23 jaar oud, op 05-12-1929 in Enschede met Mathilde Brinkschulte, 22 of 23 jaar oud. Mathilde is geboren in 1906 in Dortmund Duitsland. Mathilde is overleden.

1.4.1.1.5.4.5 Tjeerdina DE Heer is geboren omstreeks 1881 in Blankenheim, dochter van Jelke De Heer (zie 1.4.1.1.5.4) en Jantje Sikkema. Tjeerdina is overleden op 27-04-1941 in Enschede, ongeveer 60 jaar oud.

Tjeerdina trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 26-07-1901 in Lochem met Gerrit Louis Jansen, ongeveer 28 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1873 in Lochem. Gerrit is overleden op 08-09-1931 in Twekkelo, ongeveer 58 jaar oud.

1.4.1.1.5.4.7 Samuel De Heer is geboren omstreeks 1884 in Blankenheim, zoon van Jelke De Heer (zie 1.4.1.1.5.4) en Jantje Sikkema. Samuel is overleden.

Samuel:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 01-08-1912 in Amsterdam met Henriette Louise Steinke, ongeveer 30 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 28-12-1929 in Amsterdam. Henriette is geboren omstreeks 1882 in Amsterdam. Henriette is overleden op 30-07-1960 in Heiloo, ongeveer 78 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 18-10-1930 met Herta Ludmilla Anna Niemeyer, 25 jaar oud. Herta is geboren op 17-01-1905 in Hannover. Herta is overleden op 11-06-2000 in Haarlem, 95 jaar oud.

Kinderen van Samuel en Henriette:

1 Lucie De Heer [1.4.1.1.5.4.7.1]. Lucie is overleden omstreeks 1960.

2 Ellen De Heer [1.4.1.1.5.4.7.2]. Ellen is overleden in 2006 in Heiloo.

Kind van Samuel en Herta:

3 Lotar bouke Heimar De Heer [1.4.1.1.5.4.7.3], geboren op 02-09-1935 in Batavia. Lotar is overleden in 2015 in Australie, 79 of 80 jaar oud.

Lotar bleef kinderloos.

1.4.1.1.5.4.9 Jantje DE Heer is geboren omstreeks 1892 in Kuinre, dochter van Jelke De Heer (zie 1.4.1.1.5.4) en Jantje Sikkema. Jantje is overleden.

Jantje begon een relatie met Berend Jan Van Boven. Berend is geboren omstreeks 1892 in Apeldoorn. Berend is overleden.

1.4.1.1.6 Gaaytske (Gijske / Geeske) DE Heer is geboren op 05-04-1818 in Grou, dochter van Jelke Jans De Heer (zie 1.4.1.1) en Hiske Binnerts Kleinhuis. Gaaytske is overleden op 23-11-1886 in Grou, 68 jaar oud.

Gaaytske trouwde, 22 jaar oud, op 01-05-1840 met Atze Murks Van Stralen, 33 jaar oud. Atze is geboren op 07-04-1807 in Grou. Atze is overleden op 20-11-1870 in Grou, 63 jaar oud.

Kinderen van Gaaytske en Atze:

1 Tjitske Van Stralen, geboren op 21-05-1841 in Wartena. Volgt 1.4.1.1.6.1.

2 Hiske Van Stralen [1.4.1.1.6.2], geboren op 28-04-1844 in Wartena. Hiske is overleden op 27-05-1934 in Grou, 90 jaar oud.

3 Sijke Van Stralen [1.4.1.1.6.3], geboren op 12-03-1847 in Grou. Sijke is overleden op 07-08-1936 in Grou, 89 jaar oud.

4 Murk Van Stralen [1.4.1.1.6.4], geboren op 24-07-1850 in Grou. Murk is overleden op 15-12-1928 in Leeuwarden, 78 jaar oud.

5 Jelke Van Stralen [1.4.1.1.6.5], geboren op 13-10-1853 in Grou. Jelke is overleden op 28-05-1927 in Grou, 73 jaar oud.

6 Sjoerd Van Stralen [1.4.1.1.6.6], geboren op 30-10-1857. Sjoerd is overleden.

7 Jurjen Van Stralen [1.4.1.1.6.7], geboren op 19-05-1859 in Grou. Jurjen is overleden op 07-05-1888 in Grou, 28 jaar oud.

8 Jan Van Stralen [1.4.1.1.6.8], geboren op 31-08-1864 in Grou. Jan is overleden op 01-03-1866 in Grou, 1 jaar oud.

1.4.1.1.6.1 Tjitske Van Stralen is geboren op 21-05-1841 in Wartena, dochter van Atze Murks Van Stralen en Gaaytske (Gijske / Geeske) DE Heer (zie 1.4.1.1.6). Tjitske is overleden op 20-08-1894 in Grou, 53 jaar oud.

Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op 14-06-1867 in Idaardearadeel met Roel Jelles Van Der Berg, 25 jaar oud. Zie 1.4.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Roel.

1.4.1.2 Lemke Jans De Heer is geboren op 27-10-1783 in Grou, dochter van Jan Jelkes De Heer (zie 1.4.1) en Wytske Wytzes. Lemke is overleden op 07-07-1875 in Grou, 91 jaar oud.

Lemke trouwde, 27 jaar oud, op 14-08-1811 in Grou met Hendrik Dirks Jonker, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 11-03-1783 in Wartena. Hendrik is overleden op 02-05-1841 in Aduard, 58 jaar oud.

1.4.4 Fintje Jelkes De Heer, dochter van Jelkes Theunis (zie 1.4) en Limke Jans. Zij is gedoopt op 27-04-1760 in Oudega. Fintje is overleden op 22-10-1820 in Oudega, 60 jaar oud.

Fintje trouwde met Arend Roels Kamstra. Arend is geboren in 1766. Arend is overleden op 16-10-1821 in Drachten, 54 of 55 jaar oud.