Bruens Nieuws en vragen

Nieuws en vragen

Nieuws en vragen:

We weten dat de stamoudste uit Goch naar Rotterdam gekomen is en ongeveer wanneer. Hij had een dochter met zijn eerste vrouw (Van Lirop):

Anna Bruijns.

Van haar weten we niets. De naam wordt nog 1 x vermeld in de acten als doopgetuige in Rotterdam in die periode. Is het dezelfde Anna??

Wat is er van haar geworden?

Ook zijn we benieuwd naar de Tilburgse Bruens tak. Van de jongste generaties weten we niets. Als u ons kunt helpen aan informatie, graag. We komen het zelfs bij u “halen”zo u wilt.