Nieuws

LAATSTE NIEUWS:

15 december 2015: Familie Post.

Bestudering van de doopgegevens van de kinderen van Johannes Post kinderen, stamvader Johannes Post, leert dat alle bekende doopgetuigen familie zijn van de vrouw van Johannes: Gijsbertien van der Heijden.   o.a: zuster Anna en hun moeder.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de familieleden van Johannes,  vader Adrianus en anderen, te ver van Tiel afwoonden om de doopplechtigheden bij te wonen.

Experts hebben bevestigd dat de trouwakte van Johannes en Gijsbertien, vermeldt: jongeman uit Meeuwen.

Daarmee is niet met zekerheid nog gezegd dat Meeuwen de geboorteplaats is, hoewel zeer waarschijnlijk. Temeer omdat Johannes voor zijn huwelijk met Gijsbertien al enige jaren in Tiel woonde. Het kan dus zijn dat Johannes uit Meeuwen naar Tiel is verhuisd en daar Gijsbertien leerde kennen.

Deze twee: Johannes en Gijsbertien zijn de (mannelijke lijn) stamouders van onze kleinkinderen Feline, Vivian en Boris Post.

Het raadsel : waar komt de familie Post nu werkelijk vandaan, is niet oplosbaar.

Wel kan uit analyse van de namen van de kinderen van Johannes en Gijsbertien afgeleid worden dat de vader van Johannes, Adrianu,  had als naam. De eventuele naam van de moeder volgt niet uit de kindernamen.

Dit betekent dat er de komende tijden weinig nieuws en weinig wisselingen in en met de bestanden zal zijn. De speurtocht lijkt ten einde.

Familie Leenders:
Zie parenteel: 1.4.5.
Diverse mede onderzoekers van deze familie Leenders zijn tot de conclusie gekomen dat Petronella Hoogteilingen en Pietertje de Bruin een en dezelfde persoon zijn.
Deel argumentatie: hun moeder was ongetrouwd en vader onbekend. Kind Pieternella eerst niet aangegeven bij het stadhuis. Geen trouwakte van Petra de Bruin bekend. En de geboorte en sterfdata lijken heel veel op elkaar.
Dit parenteel is uitgebreid met o.a. veel overlijdensdata. Het nieuwe digitale archief Schiedam Gen heeft veel van die data recent opgenomen en zijn dus beschikbaar.

Tenzij:

Aan een ieder die meer informatie of aanvullende informatie heeft over een der families, laat het ons weten. Wij zijn heel blij. Zeker met de recentere familieleden. We respecteren de privacyregels maar willen graag het vervolg van de families in het heden weten. U kunt van ons als u familielid bent de completere versie van die stamboom krijgen.

 

Helpt ons!

Dank

 

Peter en Corry Post- Bruens