Parenteel De Heer Nieuws en vragen

Nieuws en vragen:

Nieuws en vragen:

De oudst bekende stamvader De Heer is geboren in Wartena. Van een deel zijner kinderen is geen doopacte bekend. In de trouwacte van Tettje en Jan Jelkes staan getuigenverklaringen geschreven dat ze echt in het genoemde geboortejaar geboren zijn maar dat zulks nergens is vastgelegd.Datum: dag en maand onbekend.

Het waren vermoedelijk schippers en vissers, de De Heer mannen. Vandaar ook dat er geen spoor terug is te vinden in Friesland van Jan Jelkes en Wytske Wytzes. Kwamen ze wel uit Friesland of bv. uit Noord-Holland?

Wie er meer van weet, melde zich