Parenteel Luesink Nieuws en Vragen

Nieuws en Vragen

De stamboomtak van mijn Oma Gerritje Luesink liep niet verder terug dan 1812. De afgelopen jaren kwam ik niet verder. Zoveel moeilijk te combineren informatie dat zelfs zich het idee postvatte dat er twee Jenneken geleefd moesten hebben in die periode 1812-1890.

Dat bleek onjuist. Hoewel ook in de digitale archiefstukken sprake is van twee geboortedata wordt dat niet gestaafd door burgerlijke stand documenten. Het kan een begrijpelijke vergissing zijn bij diverse aangiften in die tijd. Er is ook maar 1 overlijdensakte.

 

Bijkomend probleem is dat de huidige naam Luesink tot ver in de 20e eeuw allerhande varianten kent: wel 9 versies. De bekendste zijn:

Leussink, Leusink, Luessink en Luesink.

 

Uitgedaagd en geholpen door Cobi Hoorweg, mijn genealogische leidsvrouw, heb ik me opnieuw verdiept in het leven van Jenneken en heb het ware verhaal van Jenneken gereconstrueerd.

Het digitaliseren van gezinskaarten en andere persoonsdicmenten, heeft een grote bron gegeven aan stamboomgegevens over de inwoners van de Achterhoek. Tevens is Cobi in Den Haag bij het Centraal Bureau Genealogie aan het zoeken en vinden geweest.

Dit leidt tot de onderstaande reconstructie.

 

Het zware leven van Jenneken Leussink:

 

Jenneken Luessink werd als dochter van Janna Leusink geboren in Zelhem d.d. 04-06-1812

Ze heeft nog 1 broer: Derk Willem.

 

Het eerste belangrijke archiefstuk in deze reconstructie is een gezinskaart per wijk/ straat uit 1827. Daarop valt te lezen dat Jenneken, 15 jaar, woont en werkt als dienstmeid, bij de familie Sesink / Te Kampe, Oosveld Doetinchem huisnummer 279.

Naast haar wonen Bernardus Bruggeman (Duitser: Bruckman) en zijn vrouw Gerritjen Wolterink, kinderloos. Bernardus is 15 jaar ouder dan Jenneken.

 

Jenneken krijgt tussen 1833 en 1842 vier kinderen. Twee overlijden zeer jong. Twee leven: Berend, mijn stamvader Luesink, geboren in 1833 en Johanna geboren in 1836.

De vader van alle kinderen wordt niet genoemd in de akten. Evenals dit het geval is bij Jenneken’s moeder Janna.

Het is onjuist om te zeggen dat Arent Sesink, oud werkgever, de vader is. Geen enkel bewijs.

Wellicht zelfs postume smaad! Er kunnen net zo goed twee verschillende andere vaders zijn. Niet meer te achterhalen.

 

Jenneken trouwt op 02-07-1842 te Doetinchem met Bernard Bruggeman. Weduwnaar sinds 23-12-1836. Verstandshuwelijk? : gebruikelijk in die dagen: Jenneken heeft een veilige omgeving en een vader voor haar kinderen en Bernardus krijgt verzorging.

 

Dan overlijdt op 21-12-1851 Bernardus en is Jenneken weduwnaar. Ze heeft samen met Bernardus twee kinderen “gekregen”. Grada Wilhelmina (1843) en Jacoba (1847). Beide dames zorgen voor nageslacht tot in deze tijd.

 

De hierop volgende archiefkaart geeft een gezinssamenstelling weer van: Hendrik Bruggeman en Antonia Zweers met hun kinderen. Jenneken en dochter Johanna wonen bij hen in.

Vermoedelijk dienstverband. Bernardus en Hendrik, ook Joannes, genoemd in akten, hebben verschillende ouders. Geen broers derhalve.

 

In 1855 overlijdt Antonia Zweers.

 

De overlijdensakte van Jenneken d.d. 03-12-1888 , vermeldt weduwe van Hendrik Bruggeman. Hendrik overlijdt in 1858.

Het kan zijn dat Jenneken inderdaad met Hendrik getrouwd is, gebruikelijke situatie, maar er is geen huwelijksakte mij bekend.

 

Drie vaste partners is genoeg voor Jenneken. Ze blijft alleen tot haar dood in 1888.

 

Wel raadselachtig is nog Bernard Leusink, geboren in 1854. Woont medio 1870 in bij Jenneken, met de vermelding : zoon.

Verder nog geen sporen gevonden van deze zoon.